Friday, 9 December 2016

رسوایی بزرگ در یکی بیمارستان های کشور + عکس

این عمل واکنش های تندی را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
 
انتشار یک فایل ویدیویی از اجرای نمایشی موسوم به چالش مانکن در یک بیمارستان آن هم در اتاق عمل توسط پرسنل جراحی واکنش های تندی را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
  ویدئویی تازگی‌ها در فضای مجازی منتشر شده که در آن کادر درمان در اتاق زایمان، چالش مانکن را اجرا کرده‌اند.

یعنی همه برای مدت چند ثانیه، در یک حالت بی‌حرکت مانده بودند. این اقدام عجیب با واکنش‌های منفی متعددی مواجه شد.

با این حال وزارت بهداشت می گوید هنگام اجرای این برنامه بیماری در اتاق عمل نبوده اما با این حال با آنان برخورد خواهد کرد.